Takaisin artikkeleihin

Uutta toivoa ja kohdistettua toimintaa - mitä nyt kaupallistaja?

Olin viime viikolla kouluttajana Perheyritysten liiton strategisessa avainhenkilöohjelmassa. Aiheena ajankohtainen tilannekuva, vaikuttaminen ja brändiajattelu. Päällimmäisenä hienosta päivästä mieleen jäi se suuri hämmennyksen tila, joka vallitsee nyt, kun pandemian ja Ukrainan sodan kustannus- ja markkinavaikutukset vyöryvät lähes kaikkeen.

Mietimme koulutuspäivässä keinoja, joita suomalainen yritys voi näissä olosuhteissa tehdä – miten menestyä ja kehittää markkinaosuutta. Avaan alla muutamaa esiin noussutta ajatusta, koska uskon, että tilanne koskee meitä kaikki liike-elämässä toimivia. Olisi hieno kuulla myös omia näkökulmiasi tilanteeseen - ehdotan siksi, että tavataan vaikka lounaalla ja mietitään, että mitä nyt.

LyhyestI: tilanne on hankala, muttei mahdoton - toivoa on. Kyse on siitä, miten saamme aikaan toimintaa emmekä jää paikalleen ihmettelemään. Miten osaamme uusiutua ja luoda uutta.

1) Luokittele kriisin vaikutukset pääluokittain ja luo toimintamalli jatkuvalle mukautumiselle.

Vääjäämättömän muutoksen edessä on tärkeää kyetä jakamaan oman liiketoiminnan tekijät niiden muutospaineiden suhteen. Tässä voidaan käyttää esimerkiksi karkeaa kolmijakoa:

1) Tekijät ja voimavarat, jotka pysyvät ja eivät muutu.
2) Tekijät ja voimavarat, jotka ovat uhattuina tai jopa menetettyjä.
3) Tekijät, jotka muuttuvat, mutta joita kehittämällä voimme luoda uutta ja vaikuttaa omaan menestykseen jatkossa.

Kuhunkin näihin kolmeen tekijään voidaan kiinnittää toimenpiteitä:

Liiketoimintatekijä Mitä tehdä niille?
Pysyvät vahvuudet ja voimatekijät Vahvista ja käytä eduksesi
Uhatut ja menetetyt tekijät Löydä keinot torjua ja luopua nopeastikin
Kehittämispotentiaaliset voimavarat Investoi itse ja kumppanien kanssa
YHTEISTÄ KAIKILLE TEKIJÖILLE Luo tarkoin kohdistettua toimintaa
Rakenna ketterä ja joustava toimintasuunnitelma


2) Jäsennä oma pelikenttäsi ja arvomaailmasi selkeäksi ja valitse missä haluat olla mukana.

Murroksen keskellä on entistäkin tärkeämpää tietää oma tarkoituksensa ja merkityksensä sekä arvopohjansa oman yrityksensä tekemiselle. Nyt on aivan erinomainen aika ja ajanhenki panostaa juuri tämän esiintuontiin. Sisältä-ulospäin näkemys kumpuaa juuri siitä, että yrityksen omistava taho ja ylin johto edustaa niitä arvoja, jotka motivoivat koko henkilöstöä nostamaan vastuullisesti kriisin keskellä omaa toimintakykyään ja lähestymään asiakkaitaan rakentavasti, kuuntelevasti ja innostavasti.

Ulkoiset markkinamahdollisuudet toteutuvat vain kovalla kenttätyöllä ja tapaamalla asiakkaita, prospekteja ja kumppaneita kaikkien hyödyllisten verkostojen kautta. Tämän toteuttaa loppujen lopuksi AINA motivoitunut oma henkilöstö ja kasvun kumppanit. Mitä kirkkaammin tämä joukko on saman mission takana, sitä selkeämmin tuloksiin voidaan päästä.

3) Panosta omaan henkilöstöön ja hyvinvointiin.

Kukin yksilö kokee kriisitilanteen oman elämänkokemuksensa ja omien henkisten ja fyysisten voimavarojensa kautta. Osalle kriisi laukaisee pakemiseen tai jopa lamaantumiseen liittyviä reaktioita. Osalle työntekijöistä taas vastaava tilanne näyttäytyy lisäenergiana ja mahdollisuuksina.

Johtajuuden näkökulmasta on enemmän kuin tärkeää kyetä ymmärtämään jokaisen työntekijän tilanne ja saamaan heidät kohti tuottavaa tilaa, pois vaikkapa sodan kauhuja korostavien uutisen selaamisesta.

Hyvässä kulttuurissa turvan ilmapiiri siirtää pelon taustalle ja vaikuttaa syvällisesti yksilön toimintakykyä nostavasti. Tarvitaan siis näkyvää johtajuutta ja omistajuutta.

4) Tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa ja kuuntele todella herkästi erilaisia tarpeita. Näytä välittäväsi aidosti ja rehellisesti.

Yrityksen tärkein kyky ansaita perustuu aina asiakkaiden halukkuuteen ostaa tarjoavan yrityksen tuotteita ja palveluita. Samoin kuin oman yrityksen henkilöstö, myös asiakkaiden henkilöstö on henkisessä ”taistele-pakene-jähmety”-tilassa. Nyt on enemmän kuin koskaan kyettävä kuuntelevasti, empaattisesti ja systemaattisesi hahmottamaan ja jäsentämään asiakkaiden tarpeita, toiveita ja huolia sekä etsimään niihin yhdessä ratkaisuja.

Koronakriisi lähes pysäytti talouden rattaat monella toimialalla ja loi kohtaamisvajeen ihmisten välille. Uusi kriisi ja nousevat kustannukset voiva tehdä saman. Nyt on kyse siitä, miten saamme aikaan lisää toimintaa mahdollisimman jouhevasti, nopeasti ja suunnaten uhkien torjunnan sijaan kohti mahdollisuuksia.

5) Rakenna joustavuutta ja ole valmis toimimaan nopeasti ja ennakkoluulottomasti.

Moni yritys lähti vuoteen 2022 pandemian hiipumisvuotta korostaneella strategisella kuvalla. Nopeasti eskaloitunut Venäjän hyökkäyssota on muuttanut tilanteen ratkaisevasti. Nyt on kyettävä uusimaan nopeasti, jo tämän kevään aikana, se strategia jolla tästä mennään läpi. Venäjän poistuminen maailmanmarkkinoilta, vuosiksi, ellei jopa vuosikymmeniksi muuttaa juuri nyt sitä, miten suomalainen bisnes asemoituu ja toimii.

On osattava uusiutua keskellä muuttuvaa tilannekuvaa ja varmuutta tulevasta. Kysytään siis ketteryyttä ja kykyä tehdä nopeita päätöksiä puutteellisella tiedolla. Näkemys korostuu entisestään.

Lataa Päätösmuotoilu-opas

6) Tunnista tietoturvariskit, propagandan vaikutukset ja epärehelliset vaikuttamiskeinot omalla alallasi ja varaudu niiden luomiin uhkiin.

On oleellista päivittää riski- ja jatkuvuussuunnitelmat pahimman ja tilanteen pahentumisenkin varalle. Sotatila ja lisääntynyt aggressiivinen mielipidevaikuttaminen, vakoilu ja propaganda rasittavat sekä mieltä että tietojärjestelmiä. Nyt on kyettävä miettimään oman teknologisen suojautumisen taso sekä tapa miten kyetään toimimaan vaikeissakin olosuhteissa.

Herkkyytemme ja varautumistaitavuutemme sähkökatkoille, tietoverkkojen toimimattomuudelle, kyberhyökkäyksille on koetuksella. On osattava ennakoida riskejä, hallita vastapropagandan keinot ja luovia kovankin myrskyn keskeltä selville vesille.

7) Suomalaisuus on voimavara ja mahdollisuus. Tuo se rohkeasti esiin.

Perheyritykset ovat suomalaisen yrityselämän kulmakivi. Näkyvä ja tunnistettava omistajuus on tässä avainasemassa. Siksi on todella tärkeää, että nostamme esiin näitä ihmisiä ja sitä rohkeutta ja kyvykkyyttä jota maamme yrityksissä on. Ihmiset tekevät kauppaa ihmisten kanssa jatkossakin. Nostetaan vaikka juuri nyt esiin asiakaskeskusteluissamme luotettavuutemme ja kykymme pitää lupauksemme. Tämä viesti on nyt arvossaan.

Suomalaisuus on aitoa ja rehellistä välittämistä toisistamme ja maamme syvistä arvoista. Meidän on kyettävä nostamaan tämä ratkaisukeskeinen asenteemme jälleen kerran keskiöön - osaamme toimia juuri silloin kun tilanne on vaikea. Siitä suomalaisuus tunnetaan, tai ainakin niin haluan uskoa sen olevan. 

Jutellaanko lisää, ihan kasvokkainkin?

Tommi
040 505 0821

Varaa tapaaminen Tommin kanssa