Takaisin artikkeleihin

Strategia ilman toteutusta on aikomus

"Tässä tehtävässä onnistuminen mitataan Suomen Bruttokansantuotteella". Tuolla otsikolla julkistimme Proof Advisoryn markkinoille tulon lokakuussa 2019 Helsingin Sanomien etusivun ilmoituksella. Haimme ilmoituksella toimitusjohtajaa tuoreelle yrityksellemme, mutta halusimme samalla herättää keskustelua siitä, miten maailman huippua edustavan suomalaisen tuotekehitysosaamisen tulokset kaupallistetaan entistä menestyksekkäämmin.

Innovatiivisuutta arvioivissa mittauksissahan Suomi on kansainvälistä parhaimmistoa, mutta kaupallistamisessa matkaa maailman huipulle vielä on. Samassa ilmoituksessa esitimme uudeksi kansalliseksi tavoitteeksi Suomen nostamisen kaupallistamisessa maailman kymmenen parhaan maan joukkoon vuoteen 2030 mennessä.

Isoa puhetta pieneltä konsulttiyritykseltä, saattaa joku ajatella. Olemme toki kunnianhimoisia, mutta emme suuruudenhulluja. Emme tietenkään kuvittele, että tavoite toteutuu ilman, että sen ottavat omakseen menestysnälkäiset suomalaiset yritykset, oppilaitokset, vaikuttajat, poliittiset päättäjät ja muut, joille Suomen kansallinen menestys maailmanmarkkinoilla on sydämen asia.

Teemme mielellämme yhteistyötä kaikkien teidän kanssanne. Yhdessä pääsemme tavoitteeseen.

Omalta osaltamme pyrimme tukemaan suomalaisen kaupallistamisosaamisen terävöittämistä tuomalla kaupallistamisen asiantuntijapalveluihin uutta näkökulmaa ja konkreettisen toimintatavan, joka auttaa paitsi suunnittelemaan, myös toteuttamaan kasvuun ja kansainvälistymiseen johtavia toimenpiteitä onnistuneesti.

Menestyksen avain ovat oleellisiin faktoihin ja mahdollisuuksien tunnistamiseen perustuvat strategiset valinnat, ja siksi kutsumme lähestymistapaamme päätösmuotoiluksi. Uskomme, että kaupallistamiseen liittyvän päätöksenteon lähestyminen systemaattisena muotoiluprosessina kasvattaa päätösten onnistumisprosenttia, ja myös organisaatioiden osaamispääomaa pitkäjänteisesti, kun toimintatapa omaksutaan osaksi yrityskulttuuria.

Tästä pääsemme takaisin otsikkoon. Proof Advisory perustettiin asiantuntijakumppaniksi, joka ei vain konsultoi strategiaa ja tuota presentaatioita, vaan auttaa toimeksiantajiaan saavuttamaan kaupallista menestystä. Tavoite on määritellyt sen, miten olemme rakentaneet organisaatiomme ja toimintatapamme, koska strategia ilman toteutusta on todellakin vain aikomus.

Olemme koonneet tiimiimme senioritason kokemusta kaupallistamisen polun keskeisten kysymysten ratkaisemisesta: asiakasnäkemyksen varmentaminen eli proof of customer, markkinamahdollisuuksien priorisointi eli proof of opportunity, kaupallinen konseptikehitys ja testaus eli proof of concept, liiketoimintamallin kehittäminen eli proof of business model sekä go to marketiin eli markkinoille menon toteutukseen liittyvät valinnat.

Vaikka jokaisen yrityksen jokainen kaupallistamishanke on aina yksilöllinen erityistapaus, voi kaikkia niihin liittyviä päätöksiä kuitenkin lähestyä systemaattisella päätösmuotoilun prosessilla, jonka vaiheet olemme määritelleet seuraavasti: 1) varmistetaan, että päätösten pohjaksi on olemassa riittävä, mutta käsiteltävissä oleva määrä todennettua ja ymmärrettävään muotoon kiteytettyä tietoa 2) tunnistetaan tiedon perusteella mahdollisuudet ja luodaan hypoteesit vaihtoehtoisista ratkaisuista 3) testataan hypoteesit esimerkiksi asiakkailla, erilaisilla kysymyksenasetteluilla ja laskentaharjoituksilla 4) tehdään päätökset prosessin aikana syntyneen laadukkaan päätöksentekomateriaalin perusteella.

"Whenever you see a successful business, someone once made a courageous decision" on yksi legendaarisen liikkeenjohdon ajattelijan Peter Druckerin kuuluisista toteamuksista. Japanilainen sanonta puolestaan sanoo: "Visio ilman toteutusta on päiväuni. Toteutus ilman visiota on painajainen".

Päätösmuotoilu auttaa sekä tekemään rohkeita päätöksiä varmemmalta pohjalta, että jalostamaan strategiset päätökset käytännön toimenpiteiksi.

Haluatko kuulla lisää siitä, miten päätösmuotoilu auttaa juuri teitä kaupallisen menestyksen rakentamisessa? Lataa alta lyhyt johdatus aiheeseen tai ota yhteyttä toimitusjohtajaamme lassi.kurkijarvi@proof.fi tai kirjoittajaan petri.uusitalo@proof.fi.

Lataa päätösmuotoilu-  materiaali käyttöösi