Takaisin artikkeleihin

Kansainvälistä SaaS-kasvua uuden tiedon avulla: Case CRM-service

Suomalainen pilvipohjaisten asiakashallintajärjestelmien toimittaja, CRM-service, hakee vahvaa kasvua pohjoismaisilta markkinoilta. Proofin kanssa toteutettu markkinakartoitus antoi vahvan kivijalan nopeasti kasvavan SaaS-yrityksen strategiseen päätöksentekoon ja Ruotsin markkinoille laajentumiseen. 

CRM-service on kehittänyt pilvipohjaisen asiakkuudenhallintajärjestelmän, joka skaalautuu helposti niin pienten yritysten ja järjestöjen kuin kansainvälisten suuryhtiöidenkin tarpeisiin. Järjestelmä sisältää kattavan valikoiman työkaluja asiakassuhteiden hoitamiseen, kohdennettuun myyntiin ja raportointiin sekä liiketoiminnan kehittämiseen. 

Asiakkaat arvostavat järjestelmän toimintavarmuutta ja hyvää käytettävyyttä, kohtuullisia käyttöönottokustannuksia ja jatkuvan päivittymisen turvaa. Lisäksi CRM-service tarjoaa helppoja integraatio- ja raportointiratkaisuja. 

Tavoite: tietopääomaa kasvumatkalle pohjoismaisille markkinoille 

CRM-service on kasvattanut onnistuneesti liiketoimintaansa Suomessa, ja nyt kasvua päätettiin hakea myös Ruotsin markkinoilta. Uuden markkinan valloittamiseen ja strategiseen päätöksentekoon haluttiin vankkaa tietopohjaa. CRM-service halusi ymmärtää markkinaa ja toimialan paikallisia ominaispiirteitä laajemmin ja syvällisemmin. Millä viestikärjillä markkinointi herättäisi parhaiten asiakkaiden mielenkiinnon ja kuinka myynti saataisiin vahvaan vauhtiin? 

Toteutus: monipuolisella markkinakartoituksella tietoa ja oivalluksia kaupallisista mahdollisuuksista 

Proof toteutti CRM-servicelle monipuolisen markkinakartoituksen liitto- ja järjestöpuolelle. Sen avulla kerättiin tietoa ja ymmärrystä Ruotsin markkinoiden päätöksenteosta CRM-ratkaisujen suhteen, kilpailevista CRM-toimittajista sekä potentiaalisten asiakkaiden CRM-kokemuksista ja -tarpeista.  

Markkinakartoitus sisälsi kolme osioita:  

1. Ruotsin kilpailukentän kartoitus  

Proof selvitti, mitkä paikalliset tai kansainväliset CRM-järjestelmät ovat Ruotsissa yleisimpiä, ja mitkä järjestelmistä ovat nosteessa ja laskussa. Selvitystä varten haastateltiin asiantuntijoita eri rooleissa, ja muodostettiin kuva keskeisistä eroista Suomen ja Ruotsin markkinan välillä.

Kohderyhmä: konsultit, hankintakonsultit ja järjestelmätoimittajat Ruotsissa. 

2. Asiakaskokemusten selvittäminen  

Kerättiin ymmärrystä CRM-järjestelmiin ja -järjestelmätoimittajiin liittyvistä asiakaskokemuksista, asiakkaiden tarpeista ja toiveista haastattelemalla n. 30 alan päättäjää.

Kohderyhmä: CRM-järjestelmiä hankkivat ja niitä käyttävät henkilöt Ruotsissa. 

3. Analyysi CRM-järjestelmätoimittajista 

Vertailu CRM-järjestelmien ja -toimittajien kyvykkyyksistä, hintatasosta ja strategisista tavoitteista, sekä CRM-servicen kilpailueduista markkinassa. 

Hyödyt asiakkaalle 

Yhteistyö Proofin kanssa auttoi priorisoimaan myyntipanostuksia Ruotsin markkinan avauksessa, ja markkinakartoituksesta syntynyt yhteenveto & analyysi toimii vahvana tukena uudelle Ruotsin maajohtajallemme”, kiittää CRM-servicen toimitusjohtaja Turkka Yli-Hakala. 

Haluatko tietopääomaa oman yhtiösi kasvuun ja strategiseen päätöksentekoon, tai uuteen markkina-avaukseen? 

Ota yhteyttä Proofin tiimiin: CEO Lassi Kurkijärvi ja Senior Advisor Johanna Toivonen. 

Lue myös Proofin Senior Advisor Tommi Pelkosen artikkeli kolmesta käytännön keinosta, joilla tehdään menestyvää kansainvälistymistä: https://blog.proof.fi/fi-fi/blogi/vientia-vai-syvempaa-kansainvalisyytta

Kuva: Agnieszka Boeske on Unsplash