Takaisin artikkeleihin

Oy Suomi Ab tarvitsee kaupallistamisosaamista ja -investointeja

Proof-blog-image_0004_finland

Viime aikoina olen seurannut entistäkin tarkemmin yhteiskunnallista ja globaalia kehitystä, ja pohtinut Salomaan roolia suomalaisessa yrityselämässä ja koko yhteiskunnassa.

Julkinen keskustelu keskittyy valitettavan voimakkaasti yhteisten verovarojemme jakamiseen. Vähissä ovat konkreettiset ideat, joilla luodaan enemmän jaettavaa hyvinvointiyhteiskuntamme ylläpitoon tulevaisuudessa. Työllisyysastetta toki pyritään nostamaan ja se on hyvin tärkeä tavoite. Mutta miten rakennamme olosuhteet, joissa yritykset pystyvät palkkaamaan uusia työntekijöitä?

Suomen kansantalous ja suomalaisten hyvinvointi riippuvat suomalaisyritysten menestyksestä globaalissa kilpailussa. Kansainvälinen kilpailukyky on elinehto vientiyrityksillemme, mutta tänä päivänä myös valtaosa vain kotimaassa toimivista yrityksistä kohtaa kansainvälistä kilpailua, kun ulkomaiset toimijat laajentuvat Suomeen.

Menestyminen tarkoittaa yritysten kestävää ja kannattavaa kasvua, joka luo uusia työpaikkoja ja parantaa yhtiöiden tulosta. Yritysten tuloksesta ja uusien työntekijöiden palkoista saamme enemmän verotuloja eli yhteistä jaettavaa hyvinvointivaltioon.

Lähtökohdat globaalissa kilpailussa pärjäämiseen ovat olemassa. Menestyksen tärkeimmät rakennuspalikat ovat osaaminen, innovaatio ja kaupallistaminen. Näistä kaksi ensimmäistä ovatkin varsin hyvällä tolalla Suomessa.

Osaamiseen satsataan aktiivisesti koulutusta ja elinikäistä oppimista kehittämällä. Perus- ja jatkokoulutusjärjestelmämme on monipuolinen ja tuottaa osaavia nuoria yhteiskuntaamme. Elinikäiseen oppimiseen tehtävät investoinnit kehittävät jo työelämässä olevien kansalaisten osaamista, mikä parantaa työn tuottavuutta, pidentää työuria ja lisää työssä viihtymistä.

Innovaatioiden luojana olemme maailman kärkikastia, tutkimuksissa yleensä top-10:ssä. Suomalaisyritysten tutkimus- ja kehitysosaaminen on korkealla tasolla, ja Suomi arvioidaan säännöllisesti kansainväliseen parhaimmistoon kuuluvaksi maaksi innovatiivisuutta, kilpailukykyä ja yritysten toimintaympäristöä mittaavissa tutkimuksissa. Investoinnit osaamiseen ja T&K-toimintaan ovat jatkossakin ensiarvoisen tärkeitä.

Innovaatioiden kaupallistamisessa – siis tuotteistamisessa, muotoilussa, markkinoinnissa, myynnissä ja määrätietoisessa markkinoille viemisessä – olemme kuitenkin kansainvälistä rupusakkia, viimeaikaisissa tutkimuksissa sijoilla 32–87. Niin Valtiontalouden tarkastusvirasto, monet tutkimukset kuin suomalaiset yrityksetkin tunnistavat, että korkeatasoinen osaaminen ja innovaatiot jäävät osin hyödyntämättä sen vuoksi, että yrityksemme panostavat liian vähän tuote- ja palveluinnovaatioiden kaupallistamiseen. Toisin sanoen, suuri osa innovaatioistamme menee yritysten liiketoiminnan, työllistämiskyvyn ja kansantalouden kannalta hukkaan.

Tähän täytyy saada muutos. Kaupallistamisosaamisen nopea ja laaja-alainen kasvattaminen ja kaupallisten menestystarinoiden rakentaminen on Salomaalle sydämen asia. Tehtävämme on auttaa suomalaisia yrityksiä olemaan kansainvälistä huippua myös tuotteiden ja palveluiden kaupallisessa konseptoinnissa ja markkinoille viemisessä. Suomen nostaminen kaupallistamisosaamisessa maailman top-10:iin vuoteen 2030 mennessä on tavoitteemme.

Olemme aloittaneet oman työmme, mutta yksin emme tule onnistumaan. Mukaan tarvitsemme menestyksennälkäisiä yrityksiä, oppilaitoksia, poliittisia ja ei-kaupallisia vaikuttajia, mediaa ja yksittäisiä ihmisiä, joille Suomen menestys tulevaisuudessa on sydämen asian, samoin kuin meille. Ilmoittautua saa vaikka suoraan minulle

Antti Kärävä, toimitusjohtaja (2018-2021), Salomaa Yhtiöt

Lue lisää teemasta Kaupallistamisen Tila-selvityksestä.

Lataa "Kaupallistamisen Tila"   -selvitys käyttöösi