Takaisin artikkeleihin

Case Terve Media: Digiloikka pakottaa myös digipalveluita uudistumaan

Pandemian pakottaman digiloikan keskellä myös digitaalisessa liiketoiminnassa valmiiksi vahvat yritykset joutuvat kiihdyttämään omaa kehitystyötään säilyttääkseen kilpailuetunsa. Asiakkaiden odotukset heille tarjottavien ratkaisujen toimivuudesta ovat kohonneet nopeasti. Proof Advisory toimi Terve Median kumppanina kun suomalaisten terveydenhuollon ammattilaisten digipalveluyritys lähti kiihdyttämään omaa kehitystyötään.

Terve Media tuottaa alan uusinta tietoa ja päivittäisiä työkaluja verkkopalveluina ja printtijulkaisuina. Tunnetuin palvelu, Lääkäriportaali.fi, tavoittaa 80 % suomalaisista lääkäreistä. Palvelu sisältää mm. terveysuutisia ja tutkimustietoa Suomesta ja maailmalta, viranomais- ja lääketiedotteita, väitöskirjoja, videoita, lääkärin lomakkeita ja todistuspohjia sekä tietokantoja, kuten terveydenhuollon osoitteiston ja toimenpideluokitukset. Portaalissa on mukana kaikki 50 suomalaista lääketieteen erikoisalaa.

Markkinoijille Terve Media Oy:n verkkopalvelut ja tuotteet tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden kohdistaa viestejä ja sisältöjä terveydenhuollon ammattilaisille toimialalla, jolla myös markkinointi on erittäin tarkasti säädeltyä. 

Lääkäriportaalissa on jo lähes 22 000 rekisteröitynyttä käyttäjää, lääkäriä tai lääketieteen opiskelijaa. Viikoittaisilla uutiskirjeillä on yli 50 000 tilaajaa. Lisäksi markkinoijat voivat hyödyntää monin tavoin erilaisia Lääkärituotteet-printtijulkaisuja. 

Pandemia ja digitalisoituminen
haastoivat uudistamaan palveluja

Globaali pandemia ja sen entisestään kiihdyttämä digitalisaatio ovat muuttaneet terveydenhuollon ammattilaisten arkea. Nämä vaikutukset näkyvät myös markkinoijille. Lääkärien kohtaaminen ja ylipäänsä tavoittaminen on yhä vaikeampaa ja heidän ajastaan ja huomiostaan käydään kovaa kilpailua. Terve Media tunnisti muutostarpeen ja ymmärsi, että kehitystyö on käynnistettävä aidosti asiakaslähtöisesti.

Kolmivaiheinen palvelukehitysprosessi - fokus asiakkaissa

Kehitysprojekti käynnistettiin maaliskuussa 2021. Se toteutettiin kolmessa eri vaiheessa:

1. Asiakasymmärryksen syventäminen

Markkinoijista ja heidän tarpeistaan luotiin ensin syvällisempi ja kattavampi ymmärrys. Ymmärrystä kerättiin syvähaastattelemalla Terve Median asiakkaita. Haastatteluissa selvitettiin heidän kokemiaan markkinoinnin haasteita ja tarpeita, kokemuksia ja odotuksia Terve Mediasta markkinointikumppanina sekä palvelutarjoamasta nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi kartoitettiin kilpailukenttää.

2. Kilpailija-analyysi

Samaan aikaan haastattelujen rinnalla tehtiin kilpailija-analyysi. Kilpailijoiden tarjoamaa selvitettiin esimerkiksi tutkimalla, miten he markkinoivat palvelujaan digitaalisessa ympäristössä.

3. Työpaja palvelutarjoaman kehittämiseen

Haastatteluista syntyneen ymmärryksen pohjalta pidettiin kehittämistyöpaja Terve Median avainhenkilöiden kanssa. Sen aikana kehitettiin yhdessä Terve Median vahvuuksia uudella tavalla hyödyntävää, uutta tarjoamaa asiakkaille. Työpajassa syntyi aihiota uusista palvelukonsepteista jatkokehitystä varten, sekä road map konkreettisen kehitystyön käynnistämiseen

"Asiakkaiden haasteet ja tarpeet tulevaisuudessa ovat aina hyvä lähtökohta kehitystyölle. Nyt saamamme palautteet ja ideat auttavat oman tekemisemme kehittämisessä. Esimerkiksi asiakkaidemme tarve yhä tarkemmalle kohdentamiselle, sidosryhmätyön asiakaslähtöisyydelle ja tulosten konkretisoinnille kansainvälisissä organisaatioissa ovat selkeitä viestejä, jotka olemme kuulleet", toteaa Sami Oittinen (kaupallinen johtaja, Terve Media).

Proofista tiimiin kuuluivat Senior Advisorit Johanna Toivonen ja Petri Uusitalo.

"Oli ilo olla mukana projektissa, jossa asiakas- ja palvelulähtöisyys oli alusta lähtien täysin keskiössä. Kun palvelun kehittäminen käynnistetään palvelun käyttäjistä, eikä palvelun tarjoajista, kehitystyö on terveellä pohjalla ja onnistuminen puolesta voi liputtaa varmemmin", kertoo Johanna Toivonen.

Mikäli tunnistat että vastaavanlainen prosessi voisi auttaa myös omaa yritystäsi menestymään, ole yhteydessä sähköpostitse johanna.toivonen@proof.fi